top of page

Tryb załatwiania spraw imigracyjnych

 

Opublikowane niedawno dane USCIS przynoszą interesujące informacje na temat trybu i czasokresu załatwiania spraw imigracyjnych w ciągu nadchodzących kolejnych miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet kilku lat.

Jak wiadomo, od kilku miesięcy brak jest numerów wizowych dla osób sponsorowanych przez pracodawców. Dotyczy to także spraw w których podania o interview wizowe już wpłynęły do USCIS, jak i tych, którzy dopiero oczekują w kolejce na możliwość ich złożenia. Biuletyn Wizowy na sierpień br. nadal nie przewiduje puli wizowej dla żadnej z grup w trzeciej kategorii: pracowników wykwalifikowanych oraz tzw. innych pracowników (other workers).

Poza normalnym źródłem tej sytuacji jaką jest zużycie większej liczby przydzielanych w kategoriach sponsorowania przez rodziny, dochodzi tu jeszcze efekt wynikający z Biuletynu Wizowego z lipca 2007 r. W Biuletynie tym, opublikowanym w celu naprawienia pomylek popełnionych wcześniej przez Departament Stanu USA, przewidziano, iż w ciągu lipca i sierpnia 2007 r. podanie o interview wizowe w oparciu o sponsorowanie przez pracodawcę mógł złożyć każdy, kto miał zatwierdzoną przez Departament Pracy aplikację złożoną przez aktualnego lub przyszłego pracodawcę. Rzecz jasna, spowodowało to napływ liczby podań, której nie spodziewały się ani Departament Stanu, ani USCIS.

Aby rozwiązać ten problem, USICS przyjęło procedurę wcześniejszego niż normalnie przygotowywania (pre-screening) akt danej sprawy, pomimo iż konkretna sprawa, z powodu braku numerów wizowych, nie jest i może nie być gotowa do zakończenia w dającym się przewidzieć czasie. Wynikiem tych przygotowań jest, czasami kilkakrotne, wzywanie w celu pobrania odcisków palców, uzupełnienia badań lekarskich czy uaktualniania złożonej już dokumentacji (np. danych biograficznych). USCIS zdecydowało się też na wydawanie pozwoleń na pracę na okres dwóch lat, a nie jak dotychczas jednego roku. 

Według planów USCIS, zakończenie procesu wstępnego przeglądu i przygotowywania akt w sprawach złożonych w oparciu o Biuletyn Wizowy z lipca 2007 r., powinno nastąpić do końca bieżącego roku, co jednak nie oznacza, że sprawy te zostaną zakończone w tym samym terminie wyznaczeniem interview wizowego lub przyznaniem pobytu stałego bez odbywania takiego interview. W opinii USCIS ze względu na to, iż aplikacje w tych sprawach zostały przyjęte w lipcu 2007 r. bez względu na obowiązujące limity wizowe, zakończenie niektórych z tych spraw, w zależności od ich kategorii wizowej i daty złożenia dokumentów, w tym przypadku, w Departamencie Pracy (tzw. priority date), może potrwać nawet kilka lat. Aktualny okres oczekiwania będzie uzależniony od tego, jak szybko będą posuwać się do przodu, począwszy od października br., numery wizowe przydzielane przez Departament Stanu na kolejne miesiące. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, których podania o pobyt stały są rozpatrywane przez USCIS mogą bezpiecznie pozostawać w USA przez cały okres oczekiwania na numer wizowy i załatwiania ich sprawy oraz odnawiać, w razie potrzeby, pozwolenie na pracę. W oparciu o takie pozwolenie mogą one uzyskać numer Social Security i, co ważne szczególnie dla uczniów szkół średnich, również prawo jazdy. Nie mogą one natomiast, za wyjątkiem osób, które złożyły podania o interview w okresie gdy przebywały w USA na ważnej wizie lub na ważnym statusie nieimigracyjnym, opuszczać tego kraju lub otrzymać zezwolenia na wyjazd i legalny powrót. 

Zainteresowane osoby mogą sprawdzać dostępność numerów wizowych na kolejny miesiąc na stronie internetowej Departamentu Stanu pod adresem http://travel.state.gov. Pozwoli to na realistyczną orientację, co do ewentualnego czasokresu załatwienia ich sprawy przez USCIS w zależności od dostępności numerów wizowych w danej kategorii wizowej. 

Dr hab. Leszek A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych)
Law Office of Les A. Sosnowski, 30 N. LaSalle (róg ul. LaSalle i Washington), pok. 3900 Chicago, IL 60602
Tel. (312) 726-1210

bottom of page