top of page

Podania o obywatelstwo i przypomnienie

 

Od 22 stycznia br. obowiązuje nowy adres, na który mają być składane podania o obywatelstwo (Form N-400), napływające m.in. ze stanu Illinois. Jak zawsze w przypadkach takich zmian USCIS kontynuował przez 30 dni przyjmowanie podań wysłanych na poprzednio obowiązujący adres i przekazywał je na właściwy adres. Ponieważ okres ten już się zakończył, należy więc zwrócić uwagę na to, aby wysyłać te podania na nowy adres, bo w przeciwnym wypadku będą one zwracane do nadawcy czasami z dużym opóźnieniem. 

Tak więc dla mieszkańców stanów Alaska, Arizona, Kalifornia, Colorado, Hawaje, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin czy Wyoming aktualny adres dla składania podań o obywatelstwo jest następujący:
USCIS Lockbox Facility 
U.S. Citizenship 
and Immigration Services 
P.O. Box 21251 
Phoenix, AZ 85036


Osoby zamieszkałe w stanach Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Floryda, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Pensylwania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia lub U.S. Virgin Islands powinny wysyłać podania N-400 na adres:
USCIS Lockbox Facility 
U.S. Citizenship 
and Immigration Services 
P.O. Box 299026 
Lewisville, TX 75029

 

Wyjątek stanowią podania N-400 składane w oparciu o art. 328 lub 329 ustawy imigracyjnej przez osoby służące w armii amerykańskiej, które nadal mają być składane na adres Centrum USCIS (NSC) w Lincoln, NE. Na ten sam adres powinny być składane również podania współmałżonków tych osób. Właściwy dla tych podań jest, niezależnie od miejsca zamieszkania składającego, następujący adres:
Nebraska Service Center 
P.O. Box 87426 
Lincoln, NE 68501-7426


Wysłanie podania na właściwy adres jest o tyle ważne, iż w obiegu pozostają i wciąż są akceptowane przez USCIS druki podań N-400 z uprzednich lat, datowane 10/15/07, 07/30/07, 11/01/06, 05/31/01, które zawierają nieaktualne już instrukcje co do adresu, na który mają być obecnie wysyłane te podania. 
DRENAŻ M"ZG"W 
Z USA 
Według informacji zamieszczonej w jednym z ostatnich numerów “The Washington Post” nieprawdziwa jest anty-imigracyjna propaganda, iż wykształceni, sponsorowani przez pracodawców cudzoziemcy odbierają pracę rodowitym Amerykanom, którzy mogliby ją wykonywać, jeśli nie lepiej to z takim samym powodzeniem. Vivek Wadhwa, naukowiec związany z Uniwersytetem Harvarda, wskazuje, iż spośród wszystkich naukowców i inżynierów w USA posiadających doktoraty, aż 47 proc. stanowią imigranci z Indii, Chin, Pakistanu i innych krajów. 

Imigranci z tej grupy stworzyli pomiędzy 1995 r. a 2005 r. połowę firm inżynierskich i technologicznych w Silikonowej Dolinie (Silicon Valley) w Kalifornii. Warto tu wspomnieć, iż np. Bill Gates, twórca Microsoft, jest również imigrantem. W praktyce niżej podpisanego przewinęło się również wielu Polaków, którzy posiadając uzyskany w kraju stopień doktora sponsorowani byli nie tylko przez prywatne firmy, ale również przez amerykańskie agendy rządowe, gdzie zatrudnieni byli jako badacze, specjaliści, kierownicy różnych badawczych programów rządowych czy uczelnianych. Nieprawdziwe są również twierdzenia różnego rodzaju patriotów-natywistów, którzy jak np. Lou Dobbs, iż wykształceni cudzoziemcy zatrudniani są na niższych stawkach niż pracodawca musiałby płacić amerykańskiemu pracownikowi z takim samym wykształceniem. 

Po pierwsze, ze względu na wspomniany ich brak, pracodawca często nie może ich znaleźć, po wtóre to Departament Pracy USA ustala, jakie wynagrodzenie ma otrzymywać zatrudniany cudzoziemiec i nie jest to nigdy stawka najniższa. I chociaż, według ustaleń USCIS, zdarzają się przypadki oszustw lub niedopatrzeń formalnych, związanych z tego rodzaju wizami, to stanowią one stosunkowo niski odsetek wszystkich spraw i są one wykrywane przez władze imigracyjne (zob. publikacja USCIS z września 2008 r. “H-1B Benefit Fraud & Compliance Assessment”). 

Obecny kryzys gospodarczy w USA tylko pogarsza ich sytuację. Na skutek wprowadzonych po 11 września 2001 r. ograniczeń liczby wiz pracowniczych oraz wiz na pobyt stały wielu z tych cudzoziemców albo nie dostaje wiz pracowniczych, albo nie chcąc oczekiwać latami na pobyt stały wyjeżdża z USA i otwiera konkurencyjne firmy w swych rodzinnych krajach. Zdaniem autora cytowanego artykułu wynikająca z takiej polityki imigracyjnej „strata Ameryki będzie zyskiem dla świata”. 

Na szczęście sytuacja ta nie dotyczy osób sponsorowanych w kategoriach wizowych nie wymagających wyższego wykształcenia, bowiem w tych grupach zawodowych USCIS nie wprowadziło poważnych ograniczeń, które miałyby wpływ na okres oczekiwania na interview wizowe. Aktualne zmiany w Biuletynie Wizowym Departamentu Stanu traktować należy jako normalne, choć niekorzystne decyzje, wynikające z wcześniejszego niż przypuszczano wykorzystania numerów wizowych przydzielanych na każdy miesiąc do wykorzystania przez wszystkie kategorie wizowe (sponsorowanie przez rodzinę i przez pracodawców). Podkreślić ponadto należy, iż ewentualne opuszczenie Stanów Zjednoczonych przez osobę, która pozostała w tym kraju po wygaśnięciu jej wizy przez okres powyżej sześciu miesięcy, uruchamia zakaz możliwości jej powrotu przez kolejne trzy lata, a dla osób, które opuszczają USA po roku od wygaśnięcia ich wizy, zakaz ten wynosi 10 lat. 

 


Dr Leszek A. Sosnowski
Adwokat (koncentracja na sprawach imigracyjnych) Law Office of Les A. Sosnowski 30 N. LaSalle (róg ulic LaSalle i Washington), pok. 3900, Chicago, IL 60602, Tel. (312) 726-1210.

bottom of page