top of page

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu

Piątek, 19 Sierpnia 2011

Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń, które mogą mieć wpływ na sytuację imigracyjną osoby starajacej się o nabycie pobytu stałego w USA lub uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego, jest jazda pod wpływem alkoholu (Driving under Influence – DUI). Wykroczenie to może, w niektórych przypadkach, mieć wpływ na możliwość uzyskania pobytu stałego lub obywatelstwa amerykańskiego

Do popełnienia wspomnianego wykroczenia dochodzi często z powodu różnicy w pomiędzy definicją jazdy pod wpływem alkoholu (DUI) przez stanowe przepisy a powszechnym rozumieniem tego, co popularnie określa się w języku polskim jako “jazda po pijanemu” lub żartobliwie „w stanie wskazującym na spożycie”. Wiele osób dopuszcza się jazdy będąc pod wpływem alkoholu, ponieważ uważa, że nie są “pijani”. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, iż stanowe przepisy dotyczące DUI ustalają dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy, który może, w większości indywidualnych sytuacji, odbiegać od popularnego rozumienia jazdy “po pijanemu”.

Według obowiązujących obecnie przepisów stanu Illinois, DUI oznacza prowadzenie pojazdu lub posiadanie fizycznej kontroli nad pojazdem przez osoby w wieku 21 lat i starsze z zawartością we krwi alkoholu, narkotyku lub obezwładniającego środka medycznego w wysokości 0.08 promila. Dla kierowców zawodowych limit ten wynosi 0.04 promila. Kierowcy poniżej 21 roku życia nie mogą posiadać we krwi żadnej zawartości alkoholu, narkotyku lub środka obezwładniającego. Zawartość alkoholu we krwi zależy nie tylko od ilości i rodzaju spożytego alkoholu, ale również od innych czynników, takich jak np. waga danej osoby. Ukaranym za DUI można być nawet za jazdę na prywatnym parkingu lub spanie w samochodzie z kluczykami pozostawionymi w stacyjce.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczona powyżej tabelka przygotowana przez Sekretarza Stanu Illinois ilustruje, jaka ilość spożytego alkoholu ma wpływ na uznanie, iż dana osoba prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu lub innej substancji.

Prawo Illinois przewiduje jako karę za DUI grzywnę i/lub pozbawienie wolności. Jeśli dana osoba nie była uprzednio karana za DUI, sąd zazwyczaj wymierza karę nadzoru sądowego (supervision). O ile jednak wyrok nadzoru (supervision) nie jest wykazywany jako skazanie za wykroczenie, to jednak, ponieważ DUI zazwyczaj łączy się z aresztowaniem (nawet jeśli zawartość alkoholu we krwi jest poniżej .08%), FBI posiada informację takim areszcie i informacja pozostaje także na stałe w rejestrze Sekretarza Stanu, jest więc dostępna dla władz imigracyjnych. Fakt ten jest bardzo częstym źródłem problemów przy nabyciu pobytu stałego lub obywatelstwa, ponieważ niektóre osoby nie ujawniają faktu aresztu za DUI w dokumentach składanych w sprawie imigracyjnej lub wniosku o przyznanie obywatelstwa. A konsekwencje imigracyjne spowodowane mogą być wówczas nie tyle z powodu samego DUI, co z nieujawnienia samego faktu aresztowania. 

Znacznie poważniejszym wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyku z zawieszonym uprzednio prawem jazdy za wcześniejsze wykroczenie tego samego rodzaju. Przepisy stanowe Illinois przewidują w takim przypadku, poza wymierzeniem grzywny, możliwość pozbawienia wolności od jednego do trzech lat. To samo dotyczy sytuacji, w której dana osoba była uprzednio dwukrotnie karana za DUI lub w wyniku DUI, miały miejsce poważne uszkodzenia ciała lub śmierć ofiary wypadku drogowego. Zmienia się wówczas klasyfikacja prawna czynu, bowiem czyn taki może stanowić tzw. aggrevated DUI, i zamiast wykroczenia sąd uznaje daną osobę winną przestępstwa określanego jako felony. Imigracyjne konsekwencje skazania za felony są zazwyczaj bardzo surowe i, w niektórych wypadkach, prowadzą do usunięcia danej osoby z USA. 

Z powodu różnic w przepisach stanowych dotyczących DUI i jego lokalnych konsekwencjiach prawnych władze imigracyjne miewały w przeszłości problemy z wyegzekwowaniem konsekwencji przewidzianych prawem imigracyjnym. Dlatego też USCIS podjęła inicjatywę, aby traktować niektóre przypadki DUI jako stanowiące podstawę do odmowy przyznania pobytu stałego w oparciu o przepisy dotyczące medycznych przyczyn takiej odmowy. Oficer USCIS może żądać ponownego badania lekarskiego dla tych osób, które były kilkakrotnie aresztowane lub karane za DUI, w postaci zawieszenia prawa jazdy lub innych ograniczeń na prowadzenie pojazdów. Dotyczy to również osób, które były aresztowane lub ukarane za DUI dwa lub więcej razy w ciągu dwóch poprzednich lat albo trzy lub więcej razy, o ile jedno z aresztowań miało miejsce lub wyrok sądowy zapadł w ciągu poprzednich dwóch lat. 

Należy również pamiętać, iż nawet w sytuacji, gdy sam wyrok za DUI nie ma w konkretnej sytuacji bezpośredniego wpływu na decyzje o przyznaniu pobytu lub obywatelstwa USA, to USCIS nie może wydać pozytywnej decyzji, dopóki nie zakończy się okres nadzoru (supervision), co w niektórych przypadkach oznacza odroczenie takiej decyzji o wiele miesięcy. 

Konkluzje wydają się być oczywiste: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ma coraz poważniejsze konsekwencje na sytuację imigracyjną cudzoziemców oraz stałych rezydentów USA. Może ono spowodować nie tylko odmowę przyznania pobytu stałego, ale również trudności w nabyciu obywatelstwa, a w niektórych przypadkach usunięcie ze Stanów Zjednoczonych. Dotyczy to osób w każdym wieku, ale w szczególności kierowców pomiędzy 21 a 34 rokiem życia, którzy stanowią w stanie Illinois główną grupę kierowców ukaranych za DUI. 


Dr Leszek A. Sosnowski, adwokat (25 lat dośswiadczenia w sprawach imigracyjnych) 30 N. LaSalle St. (róg LaSalle/Washington), pok. 3200, Chicago, IL 60602 (312) 726-1210. Zapraszamy na stronę internetową http://lessosnowskilaw.com

 

bottom of page