"Immigration made simple"

Over 30 years of experience in immigration matters

News
Contact 

312-726-1210 (tel)

 

Office/Kancelaria: 
30 N. LaSalle St., Chicago, IL, 60602 
(LaSalle & Washington), rm/pok. 3200

​​

 

Services

 

The Law Office of Les A Sosnowski handles all types of immigration matters, family law cases, and traffic violations, including personal representation and all types of immigration interviews and court hearings. Legal services available to clients abroad. Attorneys speak fluent Polish and English. 

 

Areas of Expertise

 

Labor Certification (PERM)

Adjustment of Status

Defense against Deportation

Representation before ICE

Green Card

Family Immigration

Student Visa

H Visa (work)

L Visa (managerial)

J Visa (research)

P Visa (artists/athletes)

Traffic Violations

Family Law

 

Thank you for your interest in the Law Office of

Les A Sosnowski

October 6, 2019

 

KOSZTOWNY PRZYWILEJ?

Czyli o obietnicy zniesienia wymogu wiz do USA

Na niecałe dwa tygodnie przed zaplanowanymi na 13 października 2019 r. wyborami parlamentarnymi w Polsce ogłoszono w USA i w Polsce, iż prezydent Donald Trump podpisał w dniu 4 października br. “pewne wstępne” dokumenty zezwalające Departamentowi Stanu na rozpoczęcie procedury prowadzącej do zniesienia wymogu posiadania wiz przez obywateli polskich udających się do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych, czyli Visa Waiver Program (VWP).

 

 

October 3, 2015

DO USA BEZ WIZY? PO CO TO KOMU?

 

Od kilu lat toczy się dyskusja nad ewentualnym objęcia Polski istniejącymi od 1986 r. przepisami dotyczącymi możliwości wjazdu do USA w celach turystycznych bez konieczności uprzedniego ubiegania się wizę (Visa Waiver Program – VWP), którym objętych jest obecnie obywatele 38 krajów. Temat ten ciągle aktualny, szczególnie po objęciu nim wielu naszych sąsiadów: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji i  Węgier.  Również  Kanada przyznała Polakom prawo wjazdu do tego kraju bez potrzeby uzyskiwania wizy.

 

Disclaimer - This website contains general information about legal matters.  The information is not advice, and should not be treated as such.

© 2015 Les A Sosnowski

AILA is the only legal assosication in the United States for Immigration Attorneys